S
R

Mostra de Jazz de Tortosa

Cartell per a la mostra de jazz del municipi de Tortosa.

68 x 98 cm ·

XXI Mostra de Jazz de Tortosa
J
V  ANTERIOR SEGÜENT  W