S
R

Miguel Carnero

Imatge gràfica per empresa que ofereix serveis de calefacció

CONSTRUCCIÓ IMAGOTIP

procés de vectorització del logotip

COLORS

GOTHAM

Tipografia corporativa
J
V  ANTERIOR SEGÜENT  W