S
R

Biblioteca Pública Pompeu Fabra

Manual d'identitat corporativa per a biblioteca de Mataró

OPCIÓ VERTICAL

Logotip versió vertical

COLORS

ROTIS SEMISANS REGULAR

Tipografia Corporativa

ROTIS SEMISANS BOLD

Tipografia Corporativa

MANUAL D'IDENTITAT CORPORATIVA

Manual d'Identitat Corporativa
J
V  ANTERIOR SEGÜENT  W