Xavier Esteve

Dissenyador Gràfic
Mataró
(BCN),


Dissenyador gràfic per formació, des que vaig acabar d'estudiar a l'Escola d'Arts i Oficis 'Pau Gargallo' de Badalona el 2005, m'he dedicat professionalment a la comunicació visual des de diferents àmbits: resolent projectes d'identitat visual, imatges corporatives, disseny editorial desde petits suports fins a publicacions més complexes, cartellisme, publicitat... etc, al qual he anat incorporant altres disciplines complementàries i específiques de l'entorn digital.

Exercint la meva professió, he après a donar valor a la tipografia com eina molt important en els meus projectes. Ja que considero que és 'la veu del missatge' o 'el suport físic del llenguatge'. La columna vertebral d'alguns del meus projectes gràfics, s'estructuren en saber escollir i utilitzar de forma apropiada una bona tipografia, d'aquesta manera assolir i potenciar els objectius inicials de l'encàrrec. És sens dubte, la base del meu perfil professional.

« Dissenyar és una activitat abstracta que implica programar, projectar i traduir l'invisible a visible, comunicar »
— Jorge Frescara

Especialització en llenguats gràfics d'Internet


El 2013, veient la continua aparició de nous suports digitals desde el llençament dels smartphones i la progressiva difusió de continguts on-line, vaig iniciar-me en la que seria la meva especialitat com a dissenyador: la creació i disseny de continguts per a Internet. Ben aviat vaig apendre les bases del llenguatge HTML, posteriorment el CSS per tal de enriquir gràficament el contingut. I davant la necessitat de resoldre encàrrecs cada cop més complexos, vaig iniciar-me en la programació. Començant amb JavaScript i llibreries com ara jQuery, per tal millorar-ne la interactivitat, el dinamisme i l'experiència d'usuari dels meus projectes web.

Frameworks, usabilitat, scripts, CMS, apps, responsive web design, hosting, protocols ftp, pluggins... són conceptes habituals que he adquirit en el treball del meu dia a dia. Actualment, podem accedir a continguts publicats a Internet desde múltiples suports, com ara: smartphones, tauletes, llibres electrònics, ordinadors d'escriptori... així com navegadors de diferents sistemes operatius. Considero que el dissenyador gràfic actual ha de ser conscient de les limitacions i virtuds de tots els escenaris digitals possibles, perquè la informació del què volem comunicar arribi a tots els usuaris de la millor manera i àgil possible.

J